Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is justitieel erkend en bevoegd: om aan een recherchebureau te liëren activiteiten te mogen uitvoeren. Zowel de juridische positie, legitimiteit en kwaliteit van kennis en vaardigheden, zijn gewaarborgd en competent verklaard.


Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is sinds 28 jaar gespecialiseerd in het opsporen van daders en bewijs, verzamelen en analyseren van informatie én het uiterst precies in kaart brengen van bewegingen, feiten, locaties en omstandigheid.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau verricht rechercheonderzoek binnen Nederland en landen gelegen binnen de West Europese Unie: Zowel het financieel rapport als het feitenrapport. Maar ook de operationele uitvoering, strategie en wijze van bewijs vergaring, voldoen hierom aan richtlijnen zoals deze Europees zijn vastgelegd.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau, heeft relevante ervaring -en verricht recherche onderzoek (Toestemming en erkenning Federal Bureau of Investigations) in de Verenigde Staten: Zowel het financieel rapport, als het feiten- rapport. Maar ook de operationele uitvoering, strategie en wijze van bewijs vergaren, voldoen aan de richtlijnen zoals deze voor Federal Bureau of Investigations zijn vastgelegd.

Met betrekking tot de juridische bevoegdheid is het navolgende van toepassing.

  • Recherchebureau BPI is 'wettelijk bevoegd' om aan een recherchebureau te liëren activiteiten uit te voeren: Dit middels een door 'ministerie van Justitie en Veiligheid' verstrekte vergunning, waarmee de juridische positie, legitimiteit, kwaliteit, kennis en vaardigheden zijn gewaarborgd en competent verklaard: POB 798. Geregistreerd: Bureau of Private Investigations B.V.
  • Recherchebureau BPI is als recherchebureau 'Bureau of Private Investigations B.V.' geregistreerd bij College Persoonsbescherming: m 1315498. En bij Kamer van Koophandel: 27267615.

  • Journalistiek Bureau BPI staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 69397015. En is tevens voorzien van een lidmaatschap Nederlands Vakbond Journalisten, kortweg NVJ.