Recherchebureau BPI - Prive Detective en Onderzoeksbureau - doet na een overval, afpersing of verkrachting wat noodzakelijk is, doortastend en onconventioneel: Zo nodig zelfs met status 'Artikel 10' Europees Verdrag van de rechten van de Mens.


Volgens de "Commissie van Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten", kortweg CTIVD, zijn een aantal recherche -en adviesbureaus die recherchewerkzaamheden verrichten, van oktober 2015 tot juli 2016, drie keer object van onderzoek geweest van "Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst", kortweg AIVD, en één keer van "Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst", kortweg MIVD.

Recherchebureau BPI is trouw aan haar opdrachtgevers en doet wat noodzakelijk is, handelt doortastend en onconventioneel.

Handelend onder de naam 'Journalistiek Bureau BPI' is onze zuster organisatie geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer: 69397015, en is eveneens lid van journalisten vakbond NVJ. En ondanks, dat publicatie van een rechercheonderzoek nimmer een optie is, bieden wij opdrachtgevers die gebruik maken van onze zuster organisatie, vooral vrijheid in de keuze het rechercheonderzoek traditioneel 'via het door ministerie van Justitie en Veiligheid erkend recherchebureau' of 'vernieuwend met bronbescherming', te laten uitvoeren.

Net als advocaten, medici, notarissen en geestelijken genieten journalisten bronbescherming. En mogen bij politie en justitie zwijgen over dossiers. Ook mogen overheidsdiensten geen invallen organiseren, telefoons tappen en E-mail of overige digitaal verzonden informatie van journalisten onderscheppen.

Kortom met de combinatie
journalistieke onderzoeksinspanningen versus 28 jaar recherche ervaring in een internationale context. Combineert Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - 'Artikel 10' Europees Verdrag van de rechten van de Mens'. Met de klassiek -en moderne onderzoeksmethodieken van een geroutineerd recherchebureau.