Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is vakkundig in met een kleine 'voetafdruk' en zonder veel aandacht te trekken vakkundig uit- rechercheren van bijvoorbeeld een woningoverval, afpersing en ontvoering, of doorrijden na een verkeersongeval.


Er lopen in Nederland ongeveer 12.000 veroordeelde criminelen vrij rond, zo schreef Klaas Dijkhoff aan de Eerste en Tweede Kamer. Daar zitten extreem zware gevallen tussen. Echter:

Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, stelt dat opsporingshandelingen geen inbreuk mogen maken op de grondrechten van daders, wat er toe heeft geleid dat het Openbaar Ministerie vaak geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek begint, als de maatschappelijke verhoudingen geweld word aangedaan. Daarbij werd in 2016 door het Openbaar Ministerie bijna 20 procent van de 203.000 strafzaken om onduidelijke redenen onvoorwaardelijk geseponeerd. Dat percentage is tweemaal zo hoog als in 2014!

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is een onderscheidend recherche -bureau en kenniscentrum zonder overtolligheid waar militaire ervaring en strategie, tactische recherche ervaring en kennis van complexe specialistische recherche toepassingen, samen komen. Kortom, wij zijn professionals! En hebben bij politionele recherche en veiligheidsdiensten een uitstekende reputatie op dit gebied.

Om opdrachten uit te voeren opereert Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - met een klein aantal teamleden, die wordt geselecteerd met de doelstelling -en specifieke omstandigheden van de opdracht voor ogen. Die onafhankelijkheid en flexibiliteit vereisen een bepaalde mentaliteit, die door BPI Recherche belangrijker wordt geacht dan de technische middelen die ons ter beschikking staan.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - gaat verder waar andere ophouden. Wij zijn uw klankbord voor een verantwoorde omgang met ernstige vormen van criminaliteit: Nergens komt dit meer tot uitdrukking dan gedurende de ondersteuning die wij bieden na afsluiting van het onderzoek. BPI Recherche ondersteunt u ook na opsporing en identificatie, op forensisch -en juridisch niveau. Maar is ook deskundig in zaken zoals contact met de media, politionele recherchediensten en Openbaar Ministerie.