Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - Expert in openlijk, clandestien en heimelijk opsporen van daders en bewijsmiddelen: Dader profielen -en bewegingen worden in kaart gebracht, het bewijs wordt verzamelt en veilig gesteld.


De wereld waarin wij leven verandert sneller dan ooit te voren. De economische omstandigheden, politieke trends en een veelheid aan veranderende criminaliteit, spelen een complicerende en voortdurende rol, die overheid wetgeving laten aanpassen en burgers onder druk zetten, om wendbaar te zijn.
Voorgaande is van invloed op de wijze waar op college van procureurs generaal, de gerechtelijke macht en het politionele apparaat, straf processuele waarborgen interpreteert. Een voorbeeld is toelaten van door burgers aangeleverd foto -en filmmateriaal in het strafproces "Burgeropsporing". Rechtmatige acceptatie is bijna een standaard geworden!

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is een door het ministerie van Justitie en Veiligheid bevoegd recherchebureau, waarvan de onderzoeksmogelijkheden zijn uitgebreid met 'Artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens' beschermde status van een onderzoeksjournalist:

Met betrekking tot de juridische bevoegdheid is het navolgende van toepassing.

  • Recherchebureau BPI is 'wettelijk bevoegd' om aan een recherchebureau te liëren activiteiten uit te voeren: Dit middels een door 'ministerie van Justitie en Veiligheid' verstrekte vergunning, waarmee de juridische positie, legitimiteit, kwaliteit, kennis en vaardigheden, zijn gewaarborgd en competent verklaard: POB 798 / Geregistreerd: Bureau of Private Investigations B.V.
  • Recherchebureau BPI is als recherchebureau 'Bureau of Private Investigations B.V.' geregistreerd bij College Persoonsbescherming: m 1315498. En bij Kamer van Koophandel: 27267615.

  • Journalistiek Bureau BPI staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 69397015. En is tevens voorzien van een lidmaatschap Nederlands Vakbond Journalisten, kortweg NVJ.