Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is justitieel erkend en bevoegd; om aan een recherchebureau te liëren activiteiten te mogen uitvoeren. Zowel de juridische positie, legitimiteit en kwaliteit van kennis en vaardigheden zijn gewaarborgd en competent verklaard. 


De wereld en maatschappij waarin wij leven verandert sneller en rigoureuzer dan ooit te voren. Het verschil in economische omstandigheden, een veelheid aan voortdurend veranderende politieke trends, en de vele maatschappelijke problemen spelen een complicerende rol, die mensen steeds meer onder druk zetten. En is van invloed hoe fatsoensnormen worden geïnterpreteerd, morele -en juridische grenzen worden verlegd.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau, heeft een oplossingsgerichte grondhouding en streeft telkens naar verbetering en een hoog oplossingsniveau. Onze kracht ligt in zorgvuldig, doortastend,
én soms onconventioneel uitvoeren van een variëteit aan opdrachten, de betrouwbare rapportage en nooit als laatste: wij streven de grootst mogelijke duidelijkheid na in onze adviezen en manier van werken.

De praktijk is de beste leermeester! Echter de dagelijkse praktijk stelt met betrekking tot civiel- gerechtelijk recherche onderzoek, een recherchebureau soms ook voor complexe vraagstukken, die een karakteristiek geïntegreerde benadering doorsnijdt, zelfs overstijgt. Recherchebureau BPI combineert kennis en ervaring, en onderzoeksmethodiek van een geroutineerd recherchebureau dan ook steeds vaker met journalistieke onderzoeksinspanning.

Journalistiek Bureau BPI: deze nieuwe naam en handelsactiviteit... vloeit voort uit het niet langer bereidt zijn de typisch bureaupolitiek ambtenaren oplossing inzake de Wet Particulier Onderzoeksbureau te faciliteren. Kortom, BPI Recherche: Privé Detective en Detectivebureau bied opdrachtgevers met Journalistiek Bureau BPI vrijheid in keuze: keuze een rechercheonderzoek met bijv. bronbescherming, te laten uitvoeren.

Net als advocaten, medici, notarissen en geestelijken genieten journalisten bronbescherming. En mogen bij politie en justitie zwijgen over dossiers. Ook mogen overheidsdiensten geen invallen organiseren, telefoons tappen en E-mail of overige digitaal verzonden informatie van journalisten onderscheppen.