Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - zorgt dat, bij kinderontvoering of misbruik en mishandeling binnen het gezin, gebeurt wat noodzakelijk is!! Zelfs onconventioneel en soms met status 'Artikel 10' Europees Verdrag van de rechten van de Mens in de hand.


De wereld waarin wij leven verandert sneller dan ooit te voren... Verschil in economische omstandigheden, een veelheid aan voortdurend veranderende politieke trends maar ook maatschappelijke problemen spelen een complicerende rol, die mensen steeds vaker onder druk zetten. Voorgaande is van invloed op de wijze waarop fatsoensnormen worden geïnterpreteerd, soms morele -en juridische grenzen worden verlegd.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - heeft een oplossingsgerichte grondhouding en streeft voortdurend naar een hoog oplossingsniveau. Onze kracht ligt in het zorgvuldig, doortastend en soms onconventioneel uitvoeren van opdrachten, de betrouwbare rapportage, de variëteit aan opdrachten en niet als laatste: wij streven de grootst mogelijke duidelijkheid na in onze adviezen en manier van werken.

De praktijk is de beste leermeester! Echter de dagelijkse praktijk stelt met betrekking tot civiel gerechtelijk recherche onderzoek, een recherchebureau soms ook voor complexe vraagstukken, die een karakteristiek geïntegreerde benadering doorsnijdt, zelfs overstijgt. Recherchebureau BPI combineert kennis en ervaring, en onderzoeksmethodiek van een geroutineerd recherchebureau dan ook steeds vaker met journalistieke onderzoeksinspanning.

Handelend onder de naam 'Journalistiek Bureau BPI' is onze zuster organisatie geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer: 69397015, en is eveneens lid van journalisten vakbond NVJ. En ondanks dat publicatie nimmer een optie is. Bieden wij opdrachtgevers met Journalistiek Bureau BPI vooral vrijheid in keuze: keuze een rechercheonderzoek met voordelen zoals bronbescherming, te laten uitvoeren.

Net als advocaten, medici, notarissen en geestelijken genieten journalisten bronbescherming. En mogen bij politie en justitie zwijgen over dossiers. Ook mogen overheidsdiensten geen invallen organiseren, telefoons tappen en E-mail of overige digitaal verzonden informatie van journalisten onderscheppen.