Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - is deskundig in het opsporen van daders van hybride vormen van criminaliteit, die de stap naar gewelduitvoering reeds hebben gezet, of diegene die op het punt staan dit te doen. En zijn vaardig in civiel -en strafrechtelijk onderzoek, internationale opsporing evenals tactische -en technische recherche methodiek.


Het uit rechercheren van extreem en soms verwarrende vormen van geweldsdelicten en criminaliteit, vereist een adaptieve mix van kennis en ervaring, standvastigheid en flexibiliteit van diegenen die er beroepsmatig mee te maken hebben. De dreiging van, soms hybride vormen van, crimineel gedragingen. Vraagt vaak om een allesomvattende aanpak waarbij land -en technologische grenzen, nauwelijks een issue mogen zijn.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - is een onderscheidend recherchekundige en kenniscentrum zonder overtolligheid en waar militaire ervaring en strategie, tactische recherche ervaring en kennis van complexe specialistische recherche toepassingen, samen komen. Kortom, wij zijn professionals! En hebben bij politionele recherche en veiligheidsdiensten een uitstekende reputatie op dit gebied.

"Nunc aut Nunquam", wat zich vrij laat vertalen met "Nu of nooit". Iets van de mentaliteit die deze uitdrukking ademt, willen wij toepassen bij het uitvoeren van opdrachten: Bij Recherchebureau BPI komt dit tot uiting in een werkwijze die nieuwe, soms tijdelijke of structurele dwarsverbindingen legt tussen traditionele domeinen zoals het internationaal politie en defensie apparaat, maar ook met ambassade en informatica specialisten.

De huidige informatiesamenleving stelt ons soms voor gecompliceerde vraagstukken die een karakteristiek geïntegreerde benadering doorsnijdt, maar soms ook overstijgt. Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - heeft, om dat wij op operationeel niveau een grote mate van maatwerk... maar bovenal flexibiliteit vertonen, het vermogen om op een compacte en effectieve wijze daders te bereiken.

Gewapend met een goed stel hersens, de instelling 'wij in plaats van ik', 'afspraak is afspraak' en 'niet goed is opnieuw' en gedrevenheid; gaat Recherchebureau BPI volledig voor de belangen van de opdrachtgever. De motivatie daarvoor halen wij uit de opdrachtgever zelf, een betrouwbare relatie en persoonlijk contact.