Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detective bureau is doorkneed in het met een kleine voetafdruk en zonder veel aandacht te trekken uit- rechercheren van ernstig criminaliteit, zoals ontvoering of geweldsdelicten. Maar ook een dood door schuld, behoort tot ons specialisme.


De 'aard' van een rechercheonderzoek in strafrechtelijke sfeer, zoals deze door Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau wordt uitgevoerd is altijd kleinschalig, ligt vaak gevoelig en is dikwijls geheim. Aanleidend is Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, stelt dat opsporingshandelingen geen inbreuk mogen maken op de grondrechten van daders, wat ertoe heeft geleid dat het Openbaar Ministerie vaak geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek begint: zoals wanneer de maatschappelijke verhoudingen geweld word aangedaan.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - gaat echter verder waar Openbaar Ministerie ophoud en neemt met betrekking tot dit 'justitieel falen' een ongebruikelijke positie in: die zeer nadrukkelijk naar voren komt bij veel strafrechtelijke onderzoeken die het bedrijf verricht.

Wij zijn uw klankbord voor een verantwoorde omgang met ernstige vormen van criminaliteit. Nergens komt dit meer tot uitdrukking dan gedurende de ondersteuning die wij bieden na afsluiting van het recherche onderzoek. En ondersteunen na opsporing en identificatie, op forensisch -en juridisch niveau. Maar zijn ook deskundig in zaken zoals contact met de media, politionele recherchediensten en Openbaar Ministerie. 

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - herkennen én handelen naar aanleiding van een modus operandi van dader(s), maar ook de stringente marges waar binnen criminele 'activiteiten' zich afspelen. Meer specifiek: Recherchebureau BPI zijn in staat, naar aanleiding van confrontaties en complexe ontwikkelingen, te anticiperen: Daarbij adviseren wij u graag in de onderhandelingen met daders, criminele organisaties en autoriteiten.

Kortom, na het rechercheonderzoek, het aanleveren van bewijsmiddelen en juridisch correcte rapportage, evenals een degelijk professioneel advies, kan het Openbaar Ministerie alsnog besluiten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek te beginnen.