Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is deskundig in met een kleine voetafdruk, flexibel en soms onconventioneel uit- rechercheren van roofovervallen, bedreiging en afpersing zaken, kinderontvoering evenals vermissing van personen.


Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is een door het ministerie van 'Justitie en Veiligheid' bevoegd recherchebureau, waarvan de onderzoeksmogelijkheden zijn uitgebreid met 'Artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens' beschermde rechtspositie van een onderzoeksjournalist.

Wij zijn deskundig in het opsporen van daders van zware criminaliteit, die de stap naar gewelduitvoering al hebben gezet, of diegene die op het punt staan dit te doen, en zijn vaardig in zowel civiel als strafrechtelijk onderzoek en hebben ruime ervaring met internationale opsporing, tactisch en technisch rechercheren en inlichtingen activiteiten.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - houden niet van verrassingen achteraf en draagt daarom zorg voor een correcte opdrachtbevestiging en overzichtelijke declaratie. Onderstaand vind u hieromtrent alvast enige informatie:

  • Het uurtarief wordt in het eerste gesprek met u besproken en bij het verstrekken van de opdracht in een opdrachtbevestiging vastgelegd, zodat hier later geen onduidelijkheid over bestaat. Tijdens het bespreken van uw opdracht wordt u geadviseerd vanuit een variëteit aan oplossingen, maar ook de juridische knelpunten worden belicht. Het bespreken én in de opdrachtbevestiging vastleggen van de wettelijke kaders en een werkwijze, is de volgende stap.
  • Het honorarium brengen wij in rekening voor de aan uw casus bestede uren. De kantoorkosten zijn variabel en bevatten onder meer de kosten van verzenden van stukken etc. Servicekosten worden in rekening gebracht voor zaken als bijvoorbeeld inzet van derden, gereden kilometers of huur van specifieke apparatuur. Ten gunsten van uw zaak in overleg gemaakte noodzakelijke uitgaven zoals reis of verblijfkosten, wordt inclusief toegevoegd "bewijsstukken" separaat gefactureerd.

  • Het is bij ons gebruikelijk een depotdeclaratie te factureren. De omvang van deze depotdeclaratie wordt bepaald door de geschatte totaal kosten en wordt bij de slotdeclaratie verrekend.