Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau rechercheren op het breed terrein 'criminaliteit'. Een dergelijk taakafbakening heeft als voordeel een ruime ervaring betreffende het onderwerp. En breder perspectief bij opsporing van daders en bewijs.


Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is vakkundig in, en beschikken over uitgebreide expertise ten aanzien van opsporen van daders van criminaliteit, en vergaren en veiligstellen van bewijs en dader informatie. Ook staan wij u bij in de juridische procedure. En verder bij alles wat bij uw aanraking met criminaliteit en opvolgend de verschillende rechtsgebieden, op uw pad komt.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau verricht het rechercheonderzoek op een breed terrein. En heeft een ruime ervaring met het onderwerp 'criminaliteit'. En kunnen op verschillende terreinen zoals bij geweld en zedendelicten, vermogensdelicten, aan drugs gerelateerde zaken, dood door schuld en moord zaken, gewapende overvallen, gijzeling en kidnapping of ontvoering, bijstand verlenen.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau functioneert, soms zelfs noodzakelijk..., ook als tegenwicht tegen de 'handhavende' overheid. En kunnen de verschillende rechtsgebieden combineren. In dat geval is Recherchebureau BPI een ervaren -en deskundig tegenstander van het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, FIOD, financiële toezichthouders en tuchtcolleges.


De 'aard' van een rechercheonderzoek zoals deze door Recherchebureau BPI
wordt uitgevoerd, is meestal kleinschalig, ligt vaak gevoelig en is dikwijls geheim. Kortom:
Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau staat voor rechercheren zonder veel aandacht te trekken en met een kleine footprint: doortastend, professioneel en flexibel 'soms onconventioneel' maar altijd met een sterk respect voor het beroep. Rustig, consequent, professioneel, goed. Elke dag.

Quote:


Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is een volledig onafhankelijke onderneming: en er bestaat geen samenwerkingsverband met enig recherche syndicaat of maatschappij, dat verzekeringen afsluit tegen schaderisico's.