Spean Bridge Consultancy - Rechtskundig onderzoek n.a.v. onzorgvuldig uitgevoerd recherche processen, zowel bij strafrecht dossiers, als civiel procedures.

Spean Bridge Consultancy verricht in cohesie met uw advocaten -kantoor; Rechtskundig onderzoek, vaak n.a.v. onzorgvuldig uitgevoerd tactische en operationele recherche processen, recherche strategieën -en scenario's, zowel bij strafrecht dossiers, als bij een civiel procedure waarbij, in enkele gevallen, sprake is van een rapport afkomstig van een recherchebureau.

Spean Bridge Consultancy is vaak een anoniem externe onderzoeker die, op autonome werkwijze nieuw en aanvullend bewijs en/of getuigen, kennis en een nieuwe visie binnenbrengt in uw juridisch dossier. Maar op momenten ook zichtbaar aanwezig is als deskundige bij uw rechtszaak. Kortom, Spean Bridge Consultancy maakt het verschil.

"What counts is not necessarily the size of the dog in the fight - it's the size of the fight in the dog".

Ik groeide op nabij het politiek centrum van Den Haag, en studeerde politicologie aan de vrije universiteit in Amsterdam; Internationale Betrekkingen en Internationaal Recht, en behaalde mijn propedeuse in Rechten aan dezelfde universiteit.
Mijn carrièrepad; eerst beroepsmilitair, later een dienstverband binnen de structuren van de Amerikaanse Overheid... én afstuderen aan de Federal Bureau of Investigation Academy.

© Spean Bridge Consultancy +31 641 755 907