Recherchebureau BPI - Prive Detective en Detectivebureau - is al sinds 28 jaar gespecialiseerd in uit- rechercheren van hybride vormen van criminaliteit die, voor het opsporen van daders en bewijs: een adaptieve mix vereist van precisie, kennis, ervaring, standvastigheid en flexibiliteit.


Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - is 28 jaar doorgewinterd in uit- rechercheren van geruchtmakende, en soms minder actuele geweldsdelicten, die betrekking heeft op het aandachtsveld dood door schuld en moord zaken, gewapende overvallen, gijzeling en kidnapping of ontvoering. Maar ook rechercheonderzoek naar drugs gerelateerd criminaliteit en witwas praktijken, behoort tot ons specialisme.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - neemt binnen de specifieke branche van het recherchebureau, een bijzondere en exclusieve positie in. Wij ondersteunen Nederlandse en internationale overheid, de functionarissen vallende onder de verdragen van Wenen, het bedrijfsleven evenals non- profit organisaties maar vaak ook kennisinstellingen, met het inzichtelijk maken.. én uit- rechercheren van de snel veranderende criminaliteit: en het anticiperen op toekomstige uitdagingen.

Recherchebureau BPI | De vraag naar precisie is leidend!

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - herkennen én handelen naar aanleiding van een modus operandi van dader(s), maar ook de stringente marges waar binnen criminele 'activiteiten' zich afspelen. En zijn in staat, naar aanleiding van complexe ontwikkelingen, te anticiperen. 

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - is tegen de trend in deskundig op het gebied van strategisch tactische... én dynamische recherchemethodiek, intelligence en specialistische technische recherche toepassingen. En hebben de technische en juridische mogelijkheid dossiers af te schermen.

De 'aard' van een opdracht is altijd kleinschalig, ligt vaak gevoelig en is dikwijls geheim. Recherchebureau BPI - Privé Detective en Detectivebureau - heeft als uitgangspunt: zonder veel aandacht te trekken en met een kleine footprint, doortastend, professioneel en flexibel 'soms onconventioneel' rechercheren.

Hebt u een vraag met betrekking tot onze werkzaamheden... of wilt u direct een opdracht plaatsen: Bellen en aanleidend persoonlijk contact is een stuk aangenamer en heeft niet alleen onze voorkeur, ook helpt het uw vraag of opdracht gedetailleerd te kunnen beantwoorden: Wij zijn bereikbaar: mobiel 06-41755907.