Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is uw legitieme reactie op ernstige criminaliteit zoals een overval, inbraak, constante bedreiging, verkrachting en crisis situaties.


De wereld en maatschappij waarin wij leven verandert sneller en rigoureuzer dan ooit te voren. Het verschil in economische omstandigheden, een veelheid aan voortdurend veranderende politieke trends, en de vele maatschappelijke problemen spelen een complicerende rol, die mensen steeds meer onder druk zetten. En is van invloed hoe fatsoensnormen worden geïnterpreteerd, morele -en juridische grenzen worden verlegd.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau
is deskundig in de rechercheondersteuning bij ernstige 'vaak, hybride criminaliteit, een constante bedreiging én crisis- management... Maar toch blijft de vraag bestaan: Waarom zou de Nederlandse en internationale overheid, de functionarissen zoals genoemd onder de verdragen van Wenen, het bedrijfsleven én non- profit organisaties maar ook kennisinstellingen; aankloppen bij Recherchebureau BPI en niet bij de politie?

In de huidige criminaliteitsomgeving zijn kennis van klassiek en modern recherchemethodiek, een compacte en effectieve werkwijze, brede sociale -en recherchevaardigheden, zonder veel aandacht te trekken en met een kleine voetafdruk, flexibel, soms onconventioneel kunnen acteren, capaciteit en snelle inzet van groot belang: Eigenschappen die Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau kenmerken.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is een organisatiestructuur van generalisten. In het bezit van uitstekende recherche vaardigheden, diplomatieke én militaire ervaring, kunnen wij snel en zonder veel ondersteuning 'soms onder extreme condities, een scala aan recherche onderzoek uitvoeren.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is tegen de huidige trend bij recherchebureaus in, deskundig op het gebied van strategisch tactisch én dynamisch recherchemethodiek, intelligence tactiek en specialistisch technisch recherche toepassingen. Daarbij, hebben wij de juridische mogelijkheid dossiers af te schermen.

Vanwege het geringe zichtbaarheidsprofiel en kennis en vaardigheden, wordt Recherchebureau BPI tevens ingezet in een indirecte strategie, gericht op het vergroten van stabiliteit op termijn. Een preventie strategie gericht op criminaliteitsbeheersing, afbreukrisico en beveiligingsproblematiek.